Potpisan je ugovor sa tvrtkom LYNX Technik AG za distribuciju za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, BiH, Makedoniju i Kosovo.

 

NOVOSTI

© AVC d.o.o. | Hrastovička 62 | HR-10250 Lučko-Zagreb | Hrvatska