OMNIA VOCO - MIKROFONSKI PROCESOR

OMNIA VOCO omogućuje kontrolu glasnoće i kompresije za dva neovisna mikrofonska signala, tako da dinamika glasa postaje ravnopravna dinamici glazbe koja ga okružuje.

No, ovo nije običan mikrofonski procesor.

Kao svi OMNIA procesori i OMNIA VOCO koristi jedinstvene alate korištene već kod drugih procesora ovog proizvođača, no ovoj put primjenjene na mikrofonskom procesoru, a rezultat je močan zvuk koji obradom dobiva višu dimenziju.

OMNIA VOCO

© AVC d.o.o. | Hrastovička 62 | HR-10250 Lučko-Zagreb | Hrvatska.