1978 - STEREO FET KOMPRESOR S TONSKIM UGAĐANJEM

Drawmer 1978 nastavlja uspjeh nagrađivanog višepojasnog FET kompresora "1973" i krasi uspješan niz procesora koji omogućuju potpunu kontrolu finalnog signala, a sve u naoko neuglenom kućištu. Osim uobićajenih kontrola kao što su Ratio, Threshold, Attack i Release, 1978 ima četiri posebna reglatora za definiranje karaktera kompresije, kontrolom saturacije i dodavanjem harmonijskih izobličenje u finalni signal. Ovaj kompresor ima "Side Chain" funkcionalnost na oba kanala s vrlo fleksibilnom ekvalizacijom koja omogućuje kontrolu niskih i visokih frekvencija te izborom specifičnih oblika i frekvencija za frekvencijski precizno definirane kompresije , npr. za uklanjanje sibilanata (de-essing). Na samom kraju lanca, moguće je napraviti omjer čistog i obrađenog zvuka .

© AVC d.o.o. | Hrastovička 62 | HR-10250 Lučko-Zagreb | Hrvatska.