CROWN USBX

CROWN USBX ima ugrađeni Wi-Fi access point koji  mu omogućuje da bude moćan i praktičan alat za upravljanje CROWN XTI, CDI, DSi pojačalima koja koriste CROWN iOS aplikaciju. Primarna namjena USBX-a je da bude sučelje CROWN pojačalima s USB-om na koje će se povezivati izravno ili putem downstream USB huba. Tada se pojačalima može pristupiti putem RJ45 Gigabit Ethernet priključka na USBX-u ili bežično putem bežične pristupne točke koja je ugrađena na USBX  te upravljati njima putem iPad/iPhone uređaja.

© AVC d.o.o. | Hrastovička 62 | HR-10250 Lučko-Zagreb | Hrvatska